Pożyczki unijne

Jeśli prowadzisz swój biznes i myślisz o rozwoju własnej firmy, możesz ubiegać się o unijne instrumenty zwrotne – niskooprocentowane pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz start-upy mogą otrzymać finansowanie, pokrywające wiele kosztowych inwestycji.

Dzięki pozyskanym środkom  mogą zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku, wprowadzić nowe produkty lub usługi, a część przeznaczysz na wydatki obrotowe.

Pożyczki unijne umożliwiają realizację potrzeb inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności, poprzez np. zakup nowego sprzętu, maszyn i urządzeń, rozbudowę infrastruktury firmy, rozszerzenie produkcji o nowy asortyment czy też zwiększenie zakresu usług.

Finansowanie dotyczy także wsparcia osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, a więc przede wszystkim osób bezrobotnych, absolwentów szkół i uczelni wyższych, opiekunów osób niepełnosprawnych, imigrantów i reemigrantów, a także osób będących w trakcie procesu restrukturyzacji ich dotychczasowych firm.

Pożyczki unijne – na co można przeznaczyć?

Pożyczki unijne mogą zostać przeznaczone na realizację projektów ekologicznych, w tym m.in. inwestycji w zakresie termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji czy też zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Zalet jest wiele – oprócz poprawy jakości powietrza, czy zmiany otoczenia, firma ograniczy dodatkowe koszty, a zaoszczędzone środki zainwestuje.

Wsparcie finansowe z funduszy europejskich może być też przeznaczone na informatyzację firm. Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na wdrożenie platformy e-usługowej, rozbudowę handlu elektronicznego, opracowanie rozwiązań B2B, czy też na zastosowanie nowoczesnych systemów elektronicznych w swojej organizacji w zakresie np. zarządzania firmą.

Wszystkie osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, myślą o rozwoju swojej firmy czy też wdrażaniu w przedsiębiorstwie nowych, innowacyjnych rozwiązań, mogą uzyskać na te cele środki finansowe z funduszy UE.