Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA RYNKU PIERWOTNYM to prawdziwe wyzwanie.
Cała procedura i ilość dokumentów, z którymi należy się zapoznać może przysporzyć o zawrót głowy.
Żeby w tym wszystkim się nie pogubić, przygotowałam dla Was ściągę ze skrótem najważniejszych etapów całej transakcji.
1️⃣ krok pierwszy
UMOWA REZERWCYJNA
To umowa, na podstawie której deweloper przestaje ofertować nieruchomość innym klientom.
Wiąże się z wpłatą opłaty rezerwacyjnej, która później zaliczana jest na poczet ceny nabycia.
Umowa rezerwacyjna daje Wam podstawę do rozpoczęcia procedury kredytowej.
2️⃣ krok drugi
WNIOSKI KREDYTOWE
Aby bank mógł rozpocząć analizę kredytową, do wniosków należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów dotyczących Waszych finansów oraz dokumentów nieruchomości, którą zamierzacie kupić.
O zestawienie wymaganych dokumentów poproście swojego eksperta kredytowego.
Każdy bank ma nieco inne wymagania i może poprosić o dodatkowe dokumentu lub wyjaśnienia w trakcie analizy.
3️⃣ krok trzeci
DECYZJA PRZEDWSTĘPNA
To zapewnienie banku o tym, że zamierza udzielić Wam kredytu na zakup nieruchomości.
Jednakże, aby bank mógł wydać ostateczną decyzję kredytową, w większości banków niezbędne jest przedłożenie umowy deweloperskiej.
Gdy otrzymacie decyzję przedwstępną, umówcie się z deweloperem na podpisanie umowy deweloperskiej.
4️⃣ krok czwarty
UMOWA DEWELOPERSKA
Ma na celu związać strony umowy – dewelopera i nabywcę. Zawiera szczegółowy opis nabywanej nieruchomości oraz reguluje zobowiązania stron, tzn. stan prawny, materiały z których zostanie wykonany budynek, zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, terminy realizacji prac, obowiązki kupującego oraz sprzedającego, metraż, cenę, harmonogram wpłat, datę odbioru, itp.
Koszt umowy zazwyczaj dzielony jest pomiędzy dewelopera a kupującego i liczony jest od wartości nieruchomości.
5️⃣ krok piąty
OSTATECZNA DECYZJA KREDYTOWA
Decyzja kredytowa to informacja przekazywana Kredytobiorcy przez bank na temat tego, czy otrzyma kredyt, o który wnioskował oraz na jakich warunkach.
6️⃣ krok szósty
PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ
Umowa kredytowa to jeden z ważniejszych dokumentów, który podpisujecie w swoim życiu, dlatego bardzo uważnie się z nią zapoznajcie.
7️⃣ krok siódmy
URUCHOMIENIE KREDYTU
Uruchomienie kredytu następuje po wpłacie całego Waszego wkładu własnego do dewelopera. Odbywa się zgodnie z transzami rozpisanymi przez dewelopera w umowie deweloperskiej.
Wielu deweloperów pozwala rozpocząć wykończenie mieszkania jeszcze przed aktem notarialnym przenoszącym własność.
Zwykle jednak budowa musi być zakończona oraz uregulowane wszystkie płatności.
8️⃣ krok ósmy
AKT NOTARIALNY
Końcowy akt notarialny jest aktem:
– przenoszącym własność
– ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i założenia księgi wieczystej
– ustanowienia hipoteki.
Zanim udacie się do notariusza, poproście swój bank o OŚWIADCZENIE DO USTANOWIENIA HIPOTEKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

shares