Jak budować swoją zdolność kredytową?

Jak budować swoją zdolność kredytową?

Jak budować swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest informacją dla banku, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać zadłużenie wraz z odsetkami w odkreślonych terminach.
Jest ona kluczowa do otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.
Jak jednak zacząć ją budować❓

Zdolność kredytowa wyliczana jest w oparciu o szereg wskaźników i czynników, które mogą wpływać na wypłacalność kredytobiorcy. W każdym banku nieco inaczej jest ona liczona, w zależności od polityki kredytowej i procedur wewnętrznych. Bank bierze pod uwagę nie tylko wpływy i zobowiązania kredytobiorcy, ale również takie czynniki, jak prawdopodobieństwo jego niewypłacalności w przyszłości, np. na skutek niespodziewanych zdarzeń.

Mimo tego, dla osób, które posiadają stabilne dochody, pochodzące z niezagrożonych branż i chciałaby kupić nieruchomość, jest to dobry czas ze względu na bardzo niskie oprocentowanie kredytów.

A zatem sprawdźmy, od czego zależy Twoja zdolności kredytowej:

➡ historii kredytowej – terminowości spłat wcześniejszych zobowiązań wobec banku;
➡ wysokości dochodów – źródła i systematyczności ich uzyskiwania, w tym rodzaju zatrudnienia
➡ wieku – większą szansę na wyższy kredyt mają osoby młode, zdolne do pracy;
➡ celu na jaki przeznaczony zostanie kredyt.

A jak można poprawić Twoją zdolność kredytową❓

🔺 Rodzaj zatrudnienia
Banki często zwracają uwagę na rodzaj zatrudnienia klienta. Jeśli kredytobiorca posiada umowę na czas nieokreślony, istnieje duża szansa na przychylność i pewność banku, że klient będzie w stanie spłacić zadłużenie. Jeśli Twoja umowa o pracę jest zawarta na czas określony, warto wynegocjować wcześniej z pracodawcą jej przedłużenie na stałe, gdyż może to zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu. W przypadku innych umów niż umowa o pracę należy pamiętać, aby dochód był każdorazowo udokumentowany – czyli powinien wpływać na konto. Bank nie weźmie pod uwagę dochodu, którego pochodzenia nie jesteś w stanie udowodnić.

🔺 Ograniczenie posiadanych zobowiązań
Ilość posiadanych zobowiązań względem banków (np. debet w koncie, karty kredytowe, raty kredytów) również są ważnym wyznacznikiem w sytuacji przyznawania kredytu. O ile mała ilość posiadanych rat jest dopuszczalna, tak większa ich ilość może być dyskredytująca. Jeśli są zatem jakieś zobowiązania, które możesz spłacić przed ubieganiem się o kredyt – zrób to. Jeśli nie możesz spłacili tych kredytów i masz kilka rat, skonsoliduj je w jeden kredyt, abyś miał tylko jedną ratę kredytu. Niewykorzystane limity na kartach kredytowych, w kredycie odnawialnym mogą również skutecznie utrudnić nam ubieganie się o kredyt. Jeśli nie potrzebujesz ich w takiej wysokości, zmniejsz ich wysokość.

🔺 Historia kredytowa
Jeśli nie masz żadnych zobowiązań, nie ma to znaczenia, gdy wnioskujesz o kredyt hipoteczny.
Jeśli miałeś i masz zobowiązania, to dla banku liczy się terminowość obecnych i wcześniejszych spłat – czy to kredytowych czy zakupów ratalnych. Warto pamiętać, że BIK przechowuje dane klienta łącznie z informacjami o jego zobowiązaniach nawet do pięciu lat po ich całkowitej spłacie. Zatem, jeśli w tym czasie miałeś problemy z terminową spłatą, bank może nie udzielić nowego kredytu. Ale jeśli opóźnienia nie przekraczały 90 dni, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych i wtedy takie nieterminowe zobowiązanie nie będzie widoczne w BIK.

🔺 Dłuższy okres kredytowania
Banki przychylnie podchodzą do kredytobiorców, którzy decydują się na dłuższy okres trwania kredytu, przy jednoczesnym wyższym wkładzie własnym. Przy wyborze dłuższego okresu kredytowania wysokość raty miesięcznej będzie niższa, a Twoja zdolność kredytowa większa.

🔺 Współkredytobiorca
Przyznając kredyt na więcej niż jednego kredytobiorcę, bank bierze pod uwagę dochody wszystkich osób – np. współmałżonka, rodziców. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie tylko kredytobiorca odpowiedzialny będzie za spłatę rat, ale i współkredytobiorca.

Jeśli chciałbyś sprawdzić swoją szacunkową zdolność kredytową, zapraszam do kontaktu.

Jeśli oczekujesz pogłębionej analizy i konsultacji, co można zrobić by poprawić Twoją zdolność kredytową, zapraszam do mojego biura.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares