Jaki jest koszt rozliczenia transzy w kredycie budowlano-hipotecznym?

Jaki jest koszt rozliczenia transzy w kredycie budowlano-hipotecznym?

Jaki jest koszt rozliczenia transzy w kredycie budowlano-hipotecznym?

Co to jest transza?

W terminologii branży bankowej transza oznacza po prostu pewną część zaciągniętego przez Klienta kredytu, jaką bank w ustalonym momencie harmonogramu mu wypłaca.

O kosztorysie i harmonogramie już pisałam w innym artykule, przypomnę co to jest harmonogram:

Harmonogram inwestycji to planowana data wykonania kolejnych etapów budowy wraz z planowanymi datami ich wykonania. Bank na tej podstawie ustali harmonogram wypłaty transz.

Transza jest więc częścią kwoty kredytu, jaką chcesz uzyskać od banku, a wypłacana jest zgodnie z harmonogramem, który Klient przedłożył w banku.
W zależności od stopnia zaawansowania inwestycji bank może podzielić kredyt na jedną, dwie, trzy lub nawet więcej transz.

Wypłata pierwszej transzy najczęściej jest realizowana zaliczkowo na podstawie wyceny nieruchomości.

Wypłata każdej kolejnej transzy jest uzależniona od rozliczenia prac budowlanych, na które klient otrzymał środki w poprzedniej transzy, czyli wraz z każdym kolejnym zakończonym etapem prac budowlanych, bank wypłaca Klientowi odpowiednią sumę pieniędzy.

Dzięki temu bank czuwa nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i odpowiednim zagospodarowaniem środków.

Banki zazwyczaj nie wymagają,  by do wypłaty kolejnej transzy przedłożyć faktury czy rachunki, chyba że są to banki spółdzielcze.

Standardowo rozliczenie otrzymanych pieniędzy odbywa się na podstawie inspekcji nieruchomości, zdjęć inwestycji, dziennika budowy oraz kosztorysu dostarczonego do wniosku kredytowego.

Koszt rozliczenia poszczególnych etapów budowy wynosi między 0 złotych a 300 PLN w zależności od banku, co prezentuję w załączonej tabeli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares