Wycena nieruchomości własna czy zlecona przez bank?

Wycena nieruchomości własna czy zlecona przez bank?

Wycena nieruchomości własna czy zlecona przez bank?

Uzyskanie kredytu hipotecznego uzależnione jest nie tylko od dochodów i scoringu w BIK. Dla banku niezwykle ważne jest zabezpieczenie kredytu, czyli nieruchomość – czy to kupowana, czy budowana, czy też stanowiąca tylko zabezpieczenie pożyczki hipotecznej.

Ocena jej wartości, stanu technicznego oraz prawnego to główne kryteria, na których opiera się zabezpieczenie hipoteczne.

Poprzez wycenę bank sprawdza, czy kwota, o jaką klient wnioskuje, jest zgodna ze stanem faktycznym.

To, w jaki sposób zostanie oszacowana nieruchomość, zależy wyłącznie od wewnętrznych procedur bankowych.

Pierwszym krokiem jest ocena stanu prawnego nieruchomości.

W kolejnym etapie bank zleca wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, lub pracownik banku, albo firma zewnętrzna współpracująca z bankiem ocenia – na miejscu lub na podstawie fotografii dostarczonych przez klienta – wartość nieruchomości. Oczywiście koszt tych czynności ponosi kredytobiorca i nie podlega on negocjacjom.

Najczęściej płaci się po otrzymaniu od banku pozytywnej decyzji kredytowej, ale są banki które pobierają opłatę za wycenę nieruchomości jeszcze przed otrzymaniem zgody na udzielenie kredytu.

To ile zapłaci wnioskodawca, zależy nie tylko od rodzaju nieruchomości: mieszkanie, dom, dom w budowie, ale również od jej lokalizacji.

W przypadku gdy wnioskodawca zakwalifikuje się na uproszczoną ścieżkę, wycena nieruchomości przez bank trwa zdecydowanie krócej, a wnioskodawca nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem rzeczoznawcy, a tylko koszty inspekcji.

Na szczęście są banki, w których jest możliwość przedłożenia własnego operatu szacunkowego nieruchomości, jednakże rzeczoznawca majątkowy musi być z listy rzeczoznawców akceptowanych przez banki.

Opłatę za wykonanie operatu regulujemy bezpośrednio do banku, wtedy, gdy to on zleca jej wykonanie.

Dopiero po uregulowaniu należności rzeczoznawca kontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia terminu oględzin.

Warto również pamiętać, że wycena ma również wpływ na ponoszone koszty kredytowe.

W przypadku większości procedur bankowych jest ona jednym ze składników koniecznych do określenia tzw. wskaźnik LTV (ang. Loan To Value).

Parametr ten przekłada się bezpośrednio na ocenę ryzyka kredytowego, a co za tym idzie wysokość marży uzyskanej przez wnioskodawcę.

Zbyt niski wskaźnik LTV może również skutkować otrzymaniem decyzji odmownej.

Jeżeli operat szacunkowy będzie wyższy niż cena transakcyjna, wnioskodawca może doliczyć do kwoty kredytu wszystkie koszty okołokredytowe, np. prowizję, ubezpieczenia za życie, ubezpieczenia z tytułu ryzyka utraty pracy.

A zatem sprawdźmy, w którym banku ile zapłacimy za wycenę i czy musi być zlecona przez bank, czy może być dostarczona przez Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares