+48 516 152 407
abiti@abiti.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Administratorem Danych jest ABITI Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Adres: Podwale 11/6, 85-111 Bydgoszcz, telefon:+48 516152407

NIP: 9532627589

Firma wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), zwanego dalej Administratorem, odpowiedzialnego za przetwarzanie (zautomatyzowane i manualne) danych w firmie, w tym za przetwarzanie danych osobowych. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem na adres mailowy: abiti@abiti.pl

 1. Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?
 • Numer telefonu, imię i nazwisko, adres oraz inne wskazane przez bank – wymagany (i sprawdzany) do nawiązania kontaktu telefonicznego w sprawie pozyskania kredytów mieszkaniowych, gotówkowych, firmowych, pożyczek hipotecznych, leasingów, faktoringu, pożyczek poza bankowych, pożyczek z funduszy
 • Adres email i telefon – wymagany lecz nie sprawdzany, służy do przekazania odpowiedzi w sprawie możliwości finansowania, do dodatkowego informowania o postępach oceny wniosków oraz do wysłania prośby o opinię o naszych usługach i współpracy między stronami.
 1. Jakie są prawne podstawy pobierania Twoich danych osobowych?
 • Musisz wyrazić swoją zgodę na pobranie Twoich danych osobowych.
 1. Gdzie są zapisywane wymienione dane osobowe w Firmie?
 • W bazie klientów Firmy
 • W bazie korespondencji mailowej powstającej między Tobą i Firmą
 1. Jakie rodzaje przetwarzania Twoich danych osobowych występują w Firmie?
 • Twój email, imię i nazwisko, adres i dane niezbędne do przygotowania wniosku o finansowanie, kontaktu stron, umówienie spotkania i rozpoczęcie procesu wnioskowania o finansowanie
 • Następnie Twoje zgłoszenie trafia do banków i instytucji finansowych współpracujących z Firmą.
 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe
 • Tylko bankom i instytucjom, z którymi współpracujemy
 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych w serwisie?
 • Administrator oraz upoważnieni pracownicy Firmy w ustalonym zakresie.
 1. Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi?
 • Na życzenie usuwamy Twoje dane osobowe z bazy klientów (pseudonimizacja), jeśli data ich otrzymania jest starsza od 12 miesięcy.
 • 12-miesięczny okres przechowywania wszystkich Twoich danych osobowych wynika z powodu uruchamiania operacji finansowych
 • Na Twoje życzenie możemy usunąć wcześniej Twoje dane. Masz także prawo do wcześniejszego żądania usunięcia swoich danych z bazy klientów.
 • Na Twój pisemny wniosek, przesłany na adres mailowy abiti@abiti.pl zobowiązani jesteśmy do: – korekty wskazanych danych, – wcześniejszej pseudonimizacji danych, – usunięcia danych z bazy klientów i korespondencji, – uznania sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania Twoich danych, – przeniesienia posiadanych Twoich danych osobowych do innego wskazanego podmiotu.
 • Każdy Twój wniosek w zakresie operacji na Twoich danych osobowych jest ewidencjonowany przez ABI.
 1. Do Twoich praw należy też wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl) jeśli stwierdzisz, że nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza prawo.