POŻYCZKI
NA ROZWÓJ I INWESTYCJE

Dla mikro, małych lub średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Na wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,informatycznych,eko-efektywnych unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa modernizacja środków produkcji adaptacja pomieszczeń wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

Wybierz cel pożyczki, aby poznać szczegóły!

DLA KOGO?

Mikro i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

KWOTA

do 300.000,00 PLN

OPROCENTOWANIE STAŁE

Na warunkach de minimis wyłącznie w obszarach preferencji: od 0,85%
Na warunkach rynkowych: od 2,85 %
start-up: od 5,85%

PREFERENCJE

Inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego inwestycje dotyczące eko-innowacji; inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy

PROWIZJA

brak prowizji

wkład własny

nie wymagany

okres spłaty

84 miesiące ( w tym karencja 3 m-ce)

cel

wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,informatycznych,eko-efektywnych unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa modernizacja środków produkcji adaptacja pomieszczeń wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

Ograniczenia

-  zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych do 10% wartości pożyczki
-  przedsiębiorca z PKD 49 - oprocentowanie od 2,85%
-  wykluczenia dot. zastosowania warunków de minimis dla MŚP
-  mikro-przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą poniżej 5 lat wnioskujący o pożyczkę na rozwój do 100.000,00 zł

zabezpieczenie

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, zastaw rejestrowynaśrodkachtrwałychwrazzcesjąprawzpolisy ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, inne, do negocjacji

wykluczenia

- finansowanie kapitału obrotowego
- inwestycje nie przyczyniającesię dorozwoju firmynp. zakup samego gruntu - firmy w trudnej sytuacji
- zakaz podwójnego finansowania
- refinansowanie inwestycji
- spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
- kształcenie i szkolenia pracowników
- transport drogowy towarów na zakup środków transportu
- wytwarzanie i przetwórstwo produktów rolnych
- wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych,alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych, śr. odurzających
- likwidacja i budowa elektrowni jądrowych
- inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
- infrastruktura portów lotniczych (chyba,że są związane z ochroną środowiska)
-finansowanie usług finansowych dla klientów indywidualnych
- finansowanie działalności stricte finansowej i rozbudowy nieruchomości

DLA KOGO?

Mikro i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego, posiadające oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

KWOTA

300.000,00 - 1.000.000,00 PLN

OPROCENTOWANIE STAŁE

Na warunkach de minimis wyłącznie w obszarach preferencji: od 0,85%
Na warunkach rynkowych: od 2,85 %
start-up: od 5,85%

PREFERENCJE

Inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego inwestycje dotyczące eko-innowacji; inwestycje przyczyniające się do powstania nowych trwałych miejsc pracy

PROWIZJA

brak prowizji

wkład własny

nie wymagany

okres spłaty

84 miesiące ( w tym karencja 3 m-ce)

cel

wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,informatycznych,eko-efektywnych unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa modernizacja środków produkcji adaptacja pomieszczeń wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

Ograniczenia

-  zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych do 10% wartości pożyczki
-  przedsiębiorca z PKD 49 – oprocentowanie od 2,85%
-  wykluczenia dot. zastosowania warunków de minimis dla MŚP

zabezpieczenie

weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, zastaw rejestrowynaśrodkachtrwałychwrazzcesjąprawzpolisy ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, inne, do negocjacji

wykluczenia

- finansowanie kapitału obrotowego
- inwestycje nie przyczyniającesię dorozwoju firmynp. zakup samego gruntu - firmy w trudnej sytuacji
- zakaz podwójnego finansowania
- refinansowanie inwestycji
- spłata zobowiązań (kredyty, leasingi, publiczno-prawne)
- kształcenie i szkolenia pracowników
- transport drogowy towarów na zakup środków transportu
- wytwarzanie i przetwórstwo produktów rolnych
- wytwarzanie/przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych,alkoholowych, treści pornograficznych, broni, gier losowych, śr. odurzających
- likwidacja i budowa elektrowni jądrowych
- inwestycje na rzecz redukcji gazów cieplarnianych
- infrastruktura portów lotniczych (chyba,że są związane z ochroną środowiska)
-finansowanie usług finansowych dla klientów indywidualnych
- finansowanie działalności stricte finansowej i rozbudowy nieruchomości